Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-60 2014-02-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003-11-27 SPRENDIMO <br> NR. T-251 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003-11-27 SPRENDIMO
NR. T-251 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

 2014 m. vasario 27 d.   Nr. T-60

Alytus

 

          Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

          Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-251 „Dėl Alytaus garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų pakeitimo“ 1 punktą.

          Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią