Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-59 2014-02-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Taisyklės papildytos 1.4 ir 1.5 punktais Negalioja 1 ir 3 p.

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE NUSTATYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE NUSTATYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

 2014 m. vasario 27 d.   Nr. T-59

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Neteko galios.

2015 m. birželio 16 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-196 redakcija

 

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimo Nr. T-1 „Dėl mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir darželiuose-mokyklose nustatymo ir taisyklių tvirtinimo“ 2 punktą.

3. Neteko galios.

2015 m. birželio 16 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-196 redakcija

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2014 m. vasario 27 d.                 

sprendimu Nr. T-59

 

MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE NUSTATYMO

TAISYKLĖS

 

Neteko galios.

2015 m. birželio 16 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-196 redakcija

 

Į pradžią