Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-56 2014-02-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ĮGALIOJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS   

 DĖL ĮGALIOJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  DIREKTORIUI  

 

 2014 m. vasario 27 d. Nr. T-56

Alytus

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 patvirtinto Konkurso į valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo 5 ir 15 punktais, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių organizuoti konkursus į Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų direktorių pareigas pagal švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 patvirtintame Konkurso į valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos apraše konkurso organizatoriui priskirtas kompetencijas ir sudaryti konkursų komisijas.                                        

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas            

______________

 

 

 

Į pradžią