Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-55 2014-02-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO PROJEKTAVIMUI IR PROJEKTAVIMO DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJŲ VYKDYMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS   

 DĖL PRITARIMO PROJEKTAVIMUI IR PROJEKTAVIMO DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJŲ VYKDYMO  

 

 2014 m. vasario 27 d. Nr. T-55 

Alytus

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 30 punktu ir 4 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      1. Pritarti, kad būtų rengiami tokie techniniai projektai:

                      1.1. Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos pastato rekonstravimo;

                      1.2. Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos uždaro sporto aikštelių komplekso įrengimo;

                      1.3. Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos teritorijos sutvarkymo;

                      1.4. Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ pastato rekonstravimo.

                      2. Pavesti:

2.1. Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklai atlikti projektavimo darbų užsakovo funkcijas;

2.2. Alytaus miesto savivaldybės administracijai atlikti Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ pastato rekonstravimo projektavimo darbų užsakovo funkcijas.

                                                                   

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas            

______________

 

 

 

 

 

Į pradžią