Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-54 2014-02-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-04-25 SPRENDIMU NR. T-90 PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO PLĖTROS IKI 2015 METŲ STRATEGINIO PLANO 2013–2015 METŲ INVESTICIJŲ PLANO PAKEITIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS   

 DĖL Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu NR. T-90 patvirtinto Alytaus miesto plėtros iki 2015 metų strateginio plano 2013–2015 metų investicijų plano PAKEITIMO

 

 2014 m. vasario 27 d.   Nr. T-54

Alytus

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-90 patvirtinto Alytaus miesto plėtros iki 2015 metų strateginio plano 2013–2015 metų investicijų planą:

1. 105 eilutėje vietoje žodžių „Jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos stogo rekonstravimas“ įrašyti žodžius „Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos pastato rekonstravimas, uždaro sporto aikštelių komplekso įrengimas ir mokyklos teritorijos sutvarkymas“, nurodytą finansavimą iš 2013 m. perkelti į 2014 m.  

                      2. 107 eilutėje vietoje žodžių „Lopšelio-darželio „Boružėlė“ langų ir durų keitimas“ įrašyti žodžius „Lopšelio-darželio „Boružėlė“ pastato rekonstravimas“.

                                                                   

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas            

______________

 

 

 

 

Į pradžią