Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-53 2014-02-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS JAUNIMO CENTRO 2014–2016 METŲ STRATEGINIAM PLANUI

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL PRITARIMO ALYTAUS JAUNIMO CENTRO 2014–2016 METŲ STRATEGINIAM PLANUI

 

 2014 m. vasario 27 d.   Nr. T-53

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 54 straipsnio 4 dalimi, Alytaus jaunimo centro įstatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimu Nr. T-24, 39.12 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Alytaus jaunimo centro 2014–2016 metų strateginiam planui (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas            

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-53 - Sprendimo priedas-DĖL PRITARIMO ALYTAUS JAUNIMO CENTRO 2014–2016 METŲ STRATEGINIAM PLANUI
Į pradžią