Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-52 2014-02-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS

DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO

 

 2014 m. vasario 27 d. Nr. T-52

Alytus

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2013-10-24, 2013-11-27, 2014-01-10, 2014-01-10 teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo aktus Nr. TP1-2695-(14.4), Nr. TP1-2994-(14.4), Nr. TP1-55-(14.4), Nr. TP1-56-(14.4), Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Tvirtinti:

1. Žemės sklypų Kepyklos g., Alytuje, ribų formavimo bendro naudojimo inžinerinei infrastruktūrai detaliojo plano (TPD reg. 000111000637) korektūrą (pagrindiniai brėžiniai ir aiškinamieji raštai pridedami).

2. Žemės sklypo, esančio Kepyklos g. 15E, Alytuje, ribų keitimo, naudojimo būdo keitimo (iš kitai specialiai paskirčiai į komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos paslaugų ir pramogų objektų statybos) ir tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detalųjį planą (pagrindiniai brėžiniai ir aiškinamieji raštai pridedami).

3. Žemės sklypo, esančio Lelijų g. 95, Alytuje, padalijimo į du atskirus sklypus ir tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detalųjį planą (pagrindiniai brėžiniai ir aiškinamieji raštai pridedami).

4. Žemės sklypų ribų formavimo nuosavybės teise valdomų pastatų, esančių Pramonės g. 23A, Alytuje, eksploatacijai detalųjį planą (pagrindiniai brėžiniai ir aiškinamieji raštai pridedami).

Šis sprendimas gali skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas            

______________

 

Į pradžią