Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-50 2014-02-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-01-30 SPRENDIMO NR. T-20 „DĖL TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINEI“ 1.1 PAPUNKČIO IŠTAISYMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-01-30 SPRENDIMO
NR. T-20 „DĖL TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINEI“ 1.1 PAPUNKČIO IŠTAISYMO

 

 2014 m. vasario 27 d. Nr. T-50

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Ištaisyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimo Nr. T-20 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei“ 1.1 papunktį –  vietoje „34778,42 kv. m“ į r a š y t i  „32580,72 kv. m“.

                      Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas          

______________

 

                     

 

 

 

 

 

Į pradžią