Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-138 2014-03-04
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO DAILIDĖS EŽERĖLIO MAUDYKLOS VANDENS KOKYBĖS TYRIMŲ 2014 METŲ KALENDORINIO GRAFIKO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO DAILIDĖS EŽERĖLIO MAUDYKLOS VANDENS KOKYBĖS TYRIMŲ 2014 METŲ KALENDORINIO GRAFIKO TVIRTINIMO   

 

2014 m. kovo 4 d.  Nr. DV-138 

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1055 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ 14 punktu,

t v i r t i n u Alytaus miesto Dailidės ežerėlio maudyklos vandens kokybės tyrimų 2014 metų kalendorinį grafiką (pridedama).

                     

 

Administracijos direktorius                                                                                               Kęstutis Ąžuolas          

______________

 

 

 


PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. kovo 4 d.

įsakymu Nr.  DV-138

 

ALYTAUS MIESTO DAILIDĖS EŽERĖLIO MAUDYKLOS VANDENS  KOKYBĖS TYRIMŲ 2014 METŲ KALENDORINIS GRAFIKAS

 

 

Eil. Nr.

Mėginio ėmimo laikotarpis

Mėginio ėmimo data

1

Prieš maudymosi sezoną

2014-05-21

2

2014-06-01 – 2014-06-15

2014-06-04

3

2014-06-16 – 2014-06-30

2014-06-18

4

2014-07-01 – 2014-07-15

2014-07-09

5

2014-07-16 – 2014-07-31

2014-07-23

6

2014-08-01 – 2014-08-15

2014-08-06

7

2014-08-16 – 2014-08-31

2014-08-20

8

2014-09-01 – 2014-09-15

2014-09-03

–––––––––––––

Į pradžią