Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-40 2014-02-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL ALYTAUS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS

 

 2014 m. vasario 27 d. Nr. T-40

Alytus

 

   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Jaunimo politikos pagrindų įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2003-10-30 sprendimu Nr. T-237 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų 9, 10, 11 punktus (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-12-28 sprendimo Nr. T-281, 2008-06-25 sprendimo Nr. T-139 redakcija) ir Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskirtasis stalas“ 2014-02-11 raštą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.      Neteko galios.

2015 m. liepos 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-216 redakcija

 

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-09-29 sprendimai Nr. T-241 „Dėl Alytaus miesto jaunimo reikalų tarybos“ 1 punktą.

                       

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

Į pradžią