Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-36 2014-02-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL PRITARIMO ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO  

 

 2014 m. vasario 27 d. Nr. T-36

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir 3 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus nakvynės  namų vadovo 2013 m. veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Tvirtinti Alytaus nakvynės namų 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas 

______________

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-36 - Sprendimo priedas-DĖL PRITARIMO ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
Į pradžią