Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-34 2014-02-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pakeistas 1 p.

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL ALYTAUS MIESTO PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO TVIRTINIMO

 

 2014 m. vasario 27 d. Nr. T-34

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-06-06 nutarimu Nr. 827 patvirtinta Strateginio planavimo metodika, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T-249 patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės strateginio planavimo metodika, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Neteko galios.

2014 m. lapkričio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-299 redakcija

 

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 19 d. sprendimą Nr. 149 „Dėl Alytaus miesto plėtros iki 2015 metų strateginio plano tvirtinimo“.  

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                        Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                                        2014 m. vasario 27 d.

                                                                                                        Sprendimu Nr. T-34

 

 

 

ALYTAUS MIESTO PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIS PLANAS

 

Neteko galios.

2014 m. lapkričio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-299 redakcija

.


 

Į pradžią