Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-31 2014-02-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ĮGALIOJIMO PARENGTI IR NUSTATYTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ NUMATOMO TEISINIO REGULIAVIMO POVEIKIO VERTINIMO REZULTATŲ PATEIKIMO TVARKĄ

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ĮGALIOJIMO PARENGTI IR NUSTATYTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ NUMATOMO TEISINIO REGULIAVIMO POVEIKIO VERTINIMO REZULTATŲ PATEIKIMO TVARKĄ

 

 2014 m. vasario 27 d. Nr. T-31

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių per mėnesį nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos parengti ir nustatyti Alytaus miesto savivaldybės teisės aktų projektų numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatų pateikimo tvarką.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią