Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-30 2014-02-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-05-31 SPRENDIMO NR. T-113 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-02-24 SPRENDIMO NR. T-34 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GEGUŽĖS 19 D. SPRENDIMO NR. T-93 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ 2 PUNKTO PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO savivaldybės tarybos 2012-05-31 sprendimo NR. T-113 „Dėl ALYTAUS MIESTO savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo NR. T-34 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GEGUŽĖS 19 D. SPRENDIMO NR. T-93 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ 2 punkto pakeitimo“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS   

 

 2014 m. vasario 27 d. Nr. T-30

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-11-28 posėdyje Alytaus miesto savivaldybės mero Jurgio Krasnicko pateiktą informaciją apie sudarytos UAB „Litesko“ ir Alytaus miesto savivaldybės 2001 m. rugpjūčio 2 d. Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo sutarties Nr. 01-08-02-013, jos priedų, papildomų šios sutarties susitarimų derybinės grupės priimtus sprendimus, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-05-31 sprendimą Nr. T-113 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T-34 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-93 pripažinimo netekusiu galios“ 2 punkto pakeitimo“.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas            

______________

 

 

 

 

 

 

Į pradžią