Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-29 2014-02-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-06-28 SPRENDIMO NR. T-140 PAKEITIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-06-28

SPRENDIMO NR. T-140 PAKEITIMO

 

 2014 m. vasario 27 d. Nr. T-29

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-12-27 sprendimu Nr. T-293 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 184 punktu ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės mero Jurgio Krasnicko 2014-02-10 teikimą Nr. VD-205(6.39), 2014- 02-20 teikimą Nr. VD-247(6.39),  Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimo Nr. T-140 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos kolegijos“ 2 punktą: vietoje  „Jonas Balčius“  įrašyti  „Nerijus Cesiulis“, vietoje „Danguolė Juozapavičienė – savivaldybės mero pavaduotoja“ įrašyti „Feliksas Džiautas – savivaldybės tarybos narys“, vietoje „Renata Vaičiukynaitė – savivaldybės tarybos narė“ įrašyti „Tadas Čiakas – savivaldybės tarybos narys“.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

 

Į pradžią