Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-118 2014-02-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PLANŲ, PRILYGINAMŲ DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI, TVIRTINIMO

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

  ĮSAKYMAS 

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PLANŲ, PRILYGINAMŲ DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI, TVIRTINIMO

 

2014 m. vasario 27 d. Nr. DV-118   

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi ir 2 dalies 4 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 7 dalies 4 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2004-11-26 sprendimu Nr. T-223 patvirtintu Alytaus miesto bendruoju planu,

                     t v i r t i n u:

                     1. formuojamo 12216 kv. m ploto žemės sklypo Gardino g. 30, Alytuje, esamiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui (planas ir aiškinamasis raštas pridedami);

                     2. Neteko galios.

                     2014 m. rugpjūčio 6 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-496 redakcija

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas

______________

 

                    

Į pradžią