Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-24 2014-01-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Negalioja 1 ir 2 punktai

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NAUJOS REDAKCIJOS ALYTAUS JAUNIMO CENTRO ĮSTATŲ TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL NAUJOS REDAKCIJOS ALYTAUS JAUNIMO CENTRO ĮSTATŲ

TVIRTINIMO    

 

 2014 m. sausio 30 d. Nr.T-24

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Švietimo įstatymo 41 straipsnio 13 dalies 2 punktu ir 43 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164 patvirtintų Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų 2 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus išvadas dėl Alytaus jaunimo centro įstatų suderinimo su Viešųjų įstaigų ir Švietimo įstatymų nuostatomis, Alytaus jaunimo centro 2014-01-13 raštą Nr. S-7 „Dėl tarpininkavimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Neteko galios.

2014 m. rugpjūčio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-188 redakcija

 

2. Neteko galios.

2014 m. rugpjūčio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-188 redakcija

 

3. Pripažinti netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl VšĮ Alytaus jaunimo centro pavadinimo pakeitimo ir Alytaus jaunimo centro įstatų tvirtinimo“ 2 ir 3 punktus.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas            

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2014 m. sausio 30   d.

sprendimu Nr. T-24

 

ALYTAUS JAUNIMO CENTRO

ĮSTATAI

 

 

                      Neteko galios.

                      2014 m. rugpjūčio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-188 redakcija

Į pradžią