Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-14 2014-01-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ TEIKTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGAS, SĄRAŠO SUDARYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ TEIKTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGAS, SĄRAŠO SUDARYMO

 

2014 m. sausio 9 d. Nr. DV-14

Alytus

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtinto Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo (Žin., 2013, Nr. 69-3457) 5 ir 8 punktais, atsižvelgdamas į asmenų, pretenduojančių teikti Alytaus miesto savivaldybės daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, prašymus ir deklaracijas:

                      1. S u d a r a u Asmenų, pretenduojančių teikti Alytaus miesto savivaldybės daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą (pridedamas).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-04 įsakymą Nr. DV-742 „Dėl asmenų, pretenduojančių teikti Alytaus miesto savivaldybės daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašo sudarymo “.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas

______________

 

 


Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. sausio 9 d.

įsakymo Nr. DV-14

priedas

2017 m. kovo 29 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-408 redakcija

 

Asmenų, pretenduojančių teikti Alytaus miesto savivaldybės daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašas

 

Eil.

Nr.

Pretenduojančio teikti

bendrojo naudojimo objektų

administravimo paslaugas asmens vardas, pavardė arba pavadinimas

Asmens, pretenduojančio

teikti administravimo paslaugas, bendrojo naudojimo objektų administravimo ir (ar) pastatų naudojimo ir priežiūros patirtis

Asmens nurodytas savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų

tarifas, Eur už 1msu PVM

Kita papildoma informacija

 

 

 

Daugiabučiuose

namuose, kurių plotas iki 1 000 m2

Daugiabučiuose

namuose, kurių plotas nuo 1 000 iki 3 000 m2

Daugiabučiuose

namuose, kurių plotas didesnis kaip 3 000 m2

 

1

2

3

4

5

6

7

1.

UAB „Alytaus butų ūkis“

Nuo 1997 m.

Šiuo metu administruoja 130 daugiabučių namų, 16 negyvenamųjų patalpų (komercinės paskirties) pastatų, bendras naudingas plotas 289 142,24 kv. m

0,07 Eur/1 kv. m *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,06 Eur/1 kv. m*

0,05 Eur/1 kv. m*

Apdrausta administratoriaus veikla civilinės atsakomybės draudimu 29 000,00 Eur

2.

UAB „Inservis“

Nuo 2004 m.

Šiuo metu administruoja 145 daugiabučius namus, bendras naudingas plotas 246 121,22 kv. m

0,039 Eur/1 kv. m*

0,03 Eur/1 kv. m*

0,022 Eur/1 kv. m*

Apdrausta administratoriaus veikla civilinės atsakomybės draudimu 1 500 000,00 Eur

3.

UAB Mano Būstas Alytus

Nuo 1992 metų.

2019-06-26 pakeistas įmonės UAB „Alytaus būstas“ pavadinimas į UAB Mano Būstas Alytus.

Po UAB „Žaidas“ reorganizacijos UAB „Alytaus būstas“ perėmė bendrovės teises ir pareigas, kilusias iš UAB „Žaidas“ vykdytos veiklos Alytaus apskrityje.

Šiuo metu administruoja 119 daugiabučių namų ar kitų pastatų, visas bendras naudingas plotas 196 432,76 kv. m

0,029 Eur/1 kv. m*

0,026 Eur/1 kv. m*

0,023 Eur/1 kv. m*

Administratoriaus veikla apdrausta civilinės atsakomybės draudimu 300 000,00 Eur

4.

UAB „Santermita“

Nuo 2003 m.

Šiuo metu administruoja 165 daugiabučius namus ar kitus pastatus, bendras naudingas plotas 600 000 kv. m

0,07 Eur/1 kv. m*

 

0,06 Eur/1 kv. m*

 

0,05 Eur /1 kv. m*

 

Administratoriaus veikla apdrausta civilinės atsakomybės draudimu 300 000,00 Eur

5.

UAB „Būsto švara“

Nuo 1993 m.

Šiuo metu administruoja 130 daugiabučių namų ar kitų pastatų, bendras naudingas plotas 66 503,95 kv. m

0,040 5 Eur/1 kv. m*

0,031 9 Eur/1 kv. m*

0,023 2 Eur/1 kv. m*

Administratoriaus veikla apdrausta civilinės atsakomybės draudimu

290 000,00 Eur

6.

UAB „Namų auditas“

Nuo 2014 m. Šiuo metu administruoja 18 daugiabučių namų ar kitų pastatų, bendras naudingas plotas apie

40 000 kv. m

0,055 Eur/1 kv. m*

0,049 Eur/1 kv. m*

0,041 Eur/1 kv. m*

 

Administratoriaus veikla apdrausta civilinės atsakomybės draudimu

29 000,00 Eur

7.

UAB „Dzūkijos būstas“

Nuo 2015 m.

Šiuo metu administruoja 41 daugiabutį namą, bendras naudingas plotas           78 500,87 kv. m

0,029 Eur/1 kv. m*

0,026 Eur/1 kv. m*

0,023 Eur/1 kv. m*

Administratoriaus veikla apdrausta civilinės atsakomybės draudimu      

29 000,00 Eur

2017 m. balandžio 14 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-491 redakcija
2019 m. gegužės 16 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-388 redakcija

2019 m. liepos 9 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-548 redakcija

 

Pastaba:

* Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifas skaičiuojamas pagal Alytaus miesto daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T-275 „Dėl Alytaus miesto daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, atsižvelgiant į konkretaus pastato amžių.

 

Į pradžią