Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-303 2013-12-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 2-12, ALYTUJE, PANAUDOS

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 2-12, ALYTUJE, PANAUDOS

 

 2013 m. gruodžio 27 d. Nr. T-303

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2003, Nr. 38-1721; 2006, Nr. 87-3397) 13 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-12-20 sprendimu Nr. T-302 patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašu, atsižvelgdama į  VšĮ Alytaus energinio efektyvumo didinimo agentūros 2013-12-10 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti 5 metams VšĮ Alytaus energinio efektyvumo didinimo agentūrai pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis įstaigos numatytai veiklai vykdyti savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias 32,97 kv. m ploto patalpas S. Dariaus ir S. Girėno g. 2-12, Alytuje (kadastro duomenų byloje Nr. 11/298, unikalus Nr. 1196-0001-2019:0012, pastatas, kuriame yra patalpos, pažymėtas plane 1B3p, patalpos pažymėtos 12-7 (16,36 kv. m), 12-8 (10,98 kv. m) ir šioms patalpoms priskirta dalis bendrojo naudojimo patalpų 12-1, 12-9, 12-10, 12-14, 12-15 (5,63 kv. m)), mokant panaudos sutartyje nurodytus mokesčius už komunalines ir kitas suteiktas paslaugas.

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartį.

3. Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės Alytaus butų ūkio direktorių pasirašyti sutartį dėl 1 punkte nurodytų negyvenamųjų patalpų eksploatavimo ir administravimo ir kontroliuoti, kaip laikomasi jos sąlygų.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

Į pradžią