Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-300 2013-12-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004-04-14 SPRENDIMO NR. T-62 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ TELKIMO VISUOMENEI NAUDINGIEMS DARBAMS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004-04-14  SPRENDIMO NR. T-62 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ TELKIMO VISUOMENEI NAUDINGIEMS DARBAMS TAISYKLIŲ  PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

 2013 m. gruodžio 27 d.   Nr. T-300

Alytus

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. A1-255 patvirtinto „Dėl Telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo “ (Žin., 2003, Nr. 121-5503; 2012, Nr. 60-3042) 10 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

                      Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 1 d. sprendimą Nr. T-62 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingiems darbams taisyklių patvirtinimo“.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

Į pradžią