Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-893 2013-12-19
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

  ĮSAKYMAS 

  DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO

 

2013 m. gruodžio 19 d.   Nr. DV-893 

Alytus

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 27 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-23 nutarimu Nr. 2092 patvirtintomis Adresų formavimo taisyklėmis (Žin., 2002, Nr. 127-5753; 2004, Nr. 93-3415) ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-01-25 įsakymu Nr. 1V-57 patvirtintu Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu (Žin., 2011, Nr. 12–541),

                      s u t e i k i u žemės sklypams ir juose esantiems pastatams adresus (duomenys apie numerių pastatams, jų kompleksams ar korpusams suteikimą ar keitimą pridedami).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas

______________

 

 

 

Į pradžią