Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-278 2013-11-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS

DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO

 

 2013 m. lapkričio 28 d. Nr. T-278

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049, 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 3 dalies 8 punktu ir Teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-617, 2004, Nr. 21-617, 2009, Nr. 159-7205) 26 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo 2013-11-15 Nr. TP1-2895 –(14.4) ir 2013-10-21 Nr. TP1-2654 –(14.4) aktus, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Tvirtinti

1. Žemės sklypo, esančio Jurgiškių g. 2, Alytuje, padalijimo į du atskirus žemės sklypus ir jų tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detalųjį planą (pagrindiniai brėžiniai ir aiškinamieji raštai pridedami).

2. Žemės sklypų, esančių Voveraičių g. 3 ir Voveraičių g. 3B, Alytuje, sujungimo ir padalijimo į tris atskirus žemės sklypus ir tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detalųjį planą (pagrindiniai brėžiniai ir aiškinamieji raštai pridedami).

Šis sprendimas gali skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308, 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas            

______________

 

Į pradžią