Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-783 2013-11-19
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ ALYTAUS MIESTO INDIVIDUALIŲ NAMŲ RAJONUOSE, GARAŽŲ SAVININKŲ BENDRIJOSE, KAPINĖSE IR DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RAJONUOSE PASTATYMO VIETŲ SĄRAŠŲ TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ ALYTAUS MIESTO INDIVIDUALIŲ NAMŲ RAJONUOSE, GARAŽŲ SAVININKŲ BENDRIJOSE, KAPINĖSE IR DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RAJONUOSE PASTATYMO VIETŲ SĄRAŠŲ TVIRTINIMO    

 

2013 m. lapkričio 19 d. Nr. DV-783

Alytus

 

                        Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-12 nutarimu Nr. 519 (Žin., 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003)  patvirtinto Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano 98.2.1.1 punktu:

1.      Neteko galios.

2015 m. rugpjūčio 17 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-661 redakcija

 

                      2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. DV-221 „Dėl Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių Alytaus miesto individualių namų rajonuose, garažų savininkų bendrijose, kapinėse ir Daugiabučių namų savininkų bendrijų rajonuose pastatymo vietų sąrašų tvirtinimo“ 1 punktą.

 

                     

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas          

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. lapkričio 19 d.

įsakymu Nr. DV-783

 

ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ ALYTAUS MIESTO INDIVIDUALIŲ NAMŲ RAJONUOSE, GARAŽŲ SAVININKŲ BENDRIJOSE, KAPINĖSE PASTATYMO VIETŲ

SĄRAŠAS

 

 

                      Neteko galios.

                      2015 m. rugpjūčio 17 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-661 redakcija

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. lapkričio 19 d.

įsakymu Nr. DV-783

                                                                                                           

ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RAJONUOSE PASTATYMO VIETŲ SĄRAŠAS

 

 

                      Neteko galios.

                      2015 m. rugpjūčio 17 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-661 redakcija

Į pradžią