Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-261 2013-10-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL STRIELČIŲ, RADŽIŪNŲ IR VIDZGIRIO VANDENVIEČIŲ SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMO SPECIALIOJO PLANO (ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE) TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL STRIELČIŲ, RADŽIŪNŲ IR VIDZGIRIO VANDENVIEČIŲ SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMO SPECIALIOJO PLANO (ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE) TVIRTINIMO

 

2013 m. spalio 31 d. Nr. T-261

Alytus

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 8 punktu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr. 52-2504) ir Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 4 dalimi (Žin., 1995, Nr. 107-2391, 2004, Nr. 21-617, 2006, Nr. 66-2429), atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2013-10-25 teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo akto Nr. TP1-2720-(14.4) teigiamą išvadą, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Tvirtinti Strielčių, Radžiūnų ir Vidzgirio vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialųjį planą (Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje) (brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami).

 

Savivaldybės meras                                                                                    Jurgis Krasnickas   

______________

 

 

Į pradžią