Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-258 2013-10-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS

DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO

 

 2013 m. spalio 31 d. Nr.T-258

Alytus

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 8 punktu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) ir Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2009, Nr. 159-7205), atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2013-10-14 teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo aktą Nr. TP1-2610-(14.4), 2013-10-15 aktą Nr. TP1-2620-(14.4) ir 2013-10-23 aktą Nr. TP1-2685-(14.4), Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Tvirtinti:

1. Žemės sklypo, esančio Tilto g. 2, Alytuje, tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo (TPD, reg. Nr. 001113000954, korektūra) detalųjį planą (pagrindinis brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami).

2. Žemės sklypo, esančio Likiškėlių g. 108, Alytuje, tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detalųjį planą (pagrindinis brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami).

3. Žemės sklypų tarp Artojų, Pramonės ir Putinų gatvių, Alytuje, formavimo bei jų tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano korektūrą (TPD, reg. Nr. 000113000534, korektūra) (pagrindinis brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami).

Šis sprendimas gali skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308, 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas            

______________

 

Į pradžią