Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-246 2013-10-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO PROJEKTUI

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI

 

 2013 m. spalio 31 d. Nr. T-246

Alytus

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į Aplinkos ministerijos 2013-08-26 raštą Nr. GD-9364 (6.2.), Alytaus miesto savivaldybės   taryba n u s p r e n d ž i a:

                      Pritarti Bešeimininkėmis atliekomis užterštos buvusių metalinių laikinų garažų teritorijos (esančios šalia Klevų g. kapinių, Alytuje) išvalymo ir sutvarkymo projektui ir skirti 30 procentų projekto vertės dalinį finansavimą jam įgyvendinti iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas            

______________

 

 

Į pradžią