Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-242 2013-10-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ (GRĄŽINTŲ UŽ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMĄ) PERVEDIMO Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ (GRĄŽINTŲ UŽ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMĄ) PERVEDIMO Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

 

 2013 m. spalio 31 d. Nr. T-242

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2012, Nr. 136-6958) 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                      Įpareigoti administracijos direktorių iš Alytaus miesto savivaldybės Bendrojo finansavimo lėšų (grąžintų už Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą) pervesti 718,8 tūkst. Lt  į savivaldybės biudžetą susidariusiems įsiskolinimams dengti.

                       

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas

______________

 

Į pradžią