Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-527 2013-09-02
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO

 

2013 m. rugsėjo 2 d.  Nr.  DV-527 

Alytus

 

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (Žin., 2007, Nr. 80-3215) 10 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 patvirtinta Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo (Žin., 2008, Nr. 17-611) 13.2 punktu:

1. S u d a r a u Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisiją:

pirmininkė – Laima Mulmienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

2015 m. balandžio 22 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-329 redakcija

 

pirmininko pavaduotoja – Ramunė Zubrė, Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė,

nariai:

Alius Baranauskas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus teritorinio padalinio deleguotas atstovas,

Jaunius Janonis, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Alytaus valdybos Alytaus aplinkos apsaugos inspekcijos deleguotas atstovas,

2018 m. rugpjūčio 20 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-1051 redakcija

 

Rytis Marčinskas, VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ deleguotas atstovas,

2017 m. balandžio 5 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-438 redakcija

 

Vitas Krakauskas, Miesto ūkio skyriaus vyresnysis specialistas,

Raimondas Virkutis, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato deleguotas atstovas.

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus:

2.1. 2008 m. balandžio 18 d. įsakymą Nr. DV-330 „Dėl Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudarymo“;

2.2. 2012 m. spalio 24 d. įsakymą Nr. DV-761 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. DV-330 sudarytos Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos nario pakeitimo“;

2.3. 2013 m. kovo 27 d. įsakymą Nr. DV-182 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. DV-330 sudarytos Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos nario pakeitimo“.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas          

______________

Į pradžią