Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-135 2013-05-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2014 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO IR SUMAŽINTŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ TAIKYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2014 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO IR  SUMAŽINTŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ TAIKYMO

 

2013 m. gegužės 30 d. Nr.T-135

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo (Žin., 2005, Nr. 76-2741; 2012, Nr. 82-4265) 6 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

                      1. Nustatyti 2014 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifą – 1,0 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

                      2. Nustatyti veikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams sumažintus nekilnojamojo turto mokesčio tarifus:

                      2.1. 0,5 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės – verslininkų ir labai mažų įmonių, atitinkančių Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo reikalavimus, nekilnojamajam turtui;

                      2.2. 0,65 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės – mažų įmonių, atitinkančių Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo reikalavimus,  nekilnojamajam turtui;

                    2.3. 0,8 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės – vidutinių įmonių, atitinkančių Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo reikalavimus, nekilnojamajam turtui.

                      3. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statusas nustatomas  atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo nuostatas pagal metų, už kuriuos teikiama nekilnojamojo turto deklaracija, duomenis.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

 

Į pradžią