Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-38 2013-01-23
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMISIJOS TVIRTINIMO

 

 

 

 

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS 

 

 

 

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMISIJOS TVIRTINIMO

 

 

 

 

2013 m. sausio 23 d. Nr.  DV-38

 

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. DV-19 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos projektų atrankos taisyklių 16 punktą:

1.      Neteko galios.

2015 m. lapkričio 16 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-924 redakcija

 

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 18 d. įsakymą Nr. DV-716 ,,Dėl Alytaus miesto savivaldybės sporto projektų atrankos komisijos tvirtinimo“.

               

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas          

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią