Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-221 2012-09-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO PEDAGOGŲ DARBO LAIKO TRUKMĖS SUDERINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL  ALYTAUS JAUNIMO CENTRO PEDAGOGŲ DARBO LAIKO TRUKMĖS SUDERINIMO

 

 2012 m. rugsėjo 27 d.   Nr. T-221

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049, 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 3 dalies 9 punktu ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-130 patvirtintų Alytaus jaunimo centro įstatų 4 ir 46 punktais, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. ISAK-2668 3 punktą ir Alytaus jaunimo centro 2012-09-14 raštą Nr. S-392 „Dėl leidimo dirbti didesniu nei 36 valandų per savaitę darbo krūviu“, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                      Suderinti 2012–2013 m. m. didesnį nei 36 valandos per savaitę darbo krūvį dėl kvalifikuotų specialistų trūkumo šiems Alytaus jaunimo centro mokytojams:

                      1. Aldonai Ramanauskaitei, vokalo klasės ir popchoro mokytojai (32 kontaktinės val. ir 7,11 papildomos val.) – iš viso 39,11 val.;

                      2. Žydrūnui Sinkevičiui, TV laidų montavimo ir meninės fotografijos studijų mokytojui (32 kontaktinės val. ir 7,11 papildomos val.) – iš viso 39,11 val.;

                      3. Gintarui Stankūnui, mušamųjų instrumentų klasės mokytojui (30 kontaktinių val. ir 6,67 papildomos val.) – iš viso 36,67 val.;

                      4. Augustinui Šeduikiui, gitaros klasės ir lengvosios muzikos orkestro mokytojui (32 kontaktinės val. ir 7,11 papildomos val.) – iš viso 39,11 val.;

                      5. Sauliui Šukiui, gitaros klasės mokytojui (30 kontaktinių val. ir 6,67 papildomos val.) – iš viso 36,67 val.

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

Į pradžią