Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-209 2012-09-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DALYVAVIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DZŪKIJOS SPORTAS VEIKLOJE

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL DALYVAVIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS  DZŪKIJOS SPORTAS VEIKLOJE

 

 2012 m. rugsėjo 27 d.  Nr. T-209

Alytus

 

 

 


  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, viešosios įstaigos Dzūkijos sportas 2011-11-09 įstatų 5.1 punktu,  atsižvelgdama į viešosios įstaigos Dzūkijos sportas 2012-08-31  raštą, Alytaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

 1.  Dalyvauti viešosios įstaigos Dzūkijos sportas veikloje dalininko teisėmis.

                       2.  Skirti dalininko įnašui 1 (vieną) litą.

                       3. Įgalioti savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Janį Laurinaitį atstovauti savivaldybei įstaigos veikloje ir pasirašyti dalininko sutartį.

                       

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas            

______________

 

 

Į pradžią