Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-486 2012-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR JŲ APTARNAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR JŲ APTARNAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. birželio 27 d.   Nr. DV-486

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin. 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2008, Nr. 113-4290)  29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975, 2011, Nr. 4-125) 14 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintomis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis (Žin., 2007, Nr. 94-3779):

1. Neteko galios.

2015 m. spalio 26 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-866 redakcija

 

2. Neteko galios.

2015 m. spalio 26 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-866 redakcija

 

3. Neteko galios.

2015 m. spalio 26 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-866 redakcija

 

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. DV-891 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Alytaus miesto savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

l. e. administracijos direktoriaus pareigas                                                                      Janis Laurinaitis

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. birželio 27  d.

įsakymu Nr. DV-486

 

ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR JŲ APTARNAVIMO

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE

TAISYKLĖS

 

                     Neteko galios.

                     2015 m. spalio 26 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-866 redakcija

Į pradžią