Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-93 2012-04-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 8 punktu ir Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2012-03-30, 2012-03-14, 2012-03-28 teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo aktus Nr. TP1-619-(14.4), Nr. TP1-477-(14.4), TP1-603-(14.4), Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Tvirtinti:

1. Žemės sklypų, esančių tarp Artojų, Pramonės ir Putinų gatvių, Alytuje, ribų performavimo detalųjį planą (TPD reg. Nr. 000111000534 korektūra) (pagrindiniai brėžiniai ir aiškinamieji raštai pridedami).

2. Žemės sklypo, esančio Poilsio g. 19, Alytuje, naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo bei naudojimo režimo nustatymo detalųjį planą (pagrindiniai brėžiniai ir aiškinamieji raštai pridedami).

3. Žemės sklypo, esančio A. Žmuidzinavičiaus g. 5, Alytuje, padalijimo į du atskirus žemės sklypus ir tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detalųjį planą (pagrindiniai brėžiniai ir aiškinamieji raštai pridedami).

4. Žemės sklypo, esančio Tilto g. 2, Alytuje, ribų keitimo ir tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detalųjį planą (TPD reg. Nr. 001113000404 korektūra) (pagrindiniai brėžiniai ir aiškinamieji raštai pridedami).

5. Žemės sklypo, esančio Lelijų g. 77B, Alytuje, ribų keitimo ir tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detalųjį planą (pagrindiniai brėžiniai ir aiškinamieji raštai pridedami).

6. Žemės sklypo, esančio Putinų g. 29F, Alytuje, padalijimo į du atskirus žemės sklypus ir tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detalųjį planą (pagrindiniai brėžiniai ir aiškinamieji raštai pridedami).

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Feliksas Džiautas

______________

 

Dokumento priedai:
T-93 - DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T-93 - DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
T-93 - DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO (6 PRIEDAS)
Į pradžią