Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-241 2011-09-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: negalioja 1 punktas

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS

 

 2011 m. rugsėjo 29 d. Nr. T-241

Alytus

 

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Jaunimo politikos pagrindų įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2003-10-30 sprendimu Nr. T-237 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų 9, 10, 11 punktus (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-12-28 sprendimo Nr. T-281, 2008-06-25 sprendimo Nr. T-139 redakcija) ir Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskirtasis stalas“ 2011-09-14 raštą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Neteko galios.

2014 m. vasario 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-40 redakcija

 

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-05-26 sprendimą Nr. T-163 „Dėl Alytaus miesto jaunimo reikalų tarybos tvirtinimo“.

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Feliksas Džiautas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią