Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-536 2010-09-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMO

Alytaus miesto savivaldybės administracijos

direktorius

 

Įsakymas

Dėl teritorijų planavimo DOKUMENTŲ RENGIMO

 

2010 m. rugsėjo 7 d. Nr. DV-536

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

 į p a r e i g o j u Architektūros ir urbanistikos skyrių 2010 m. III - 2011 m. IV ketvirtį organizuoti teritorijų planavimo dokumentų rengimą pagal priedą ir nustatyta tvarka pateikti tvirtinti.

 

 Administracijos direktorius                                                                                     Giedrius Čereškevičius

______________

 

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2010 m. rugsėjo 7 d.

įsakymo Nr. DV-536

priedas

 

 2010 METŲ III – 2011 M. IV KETVIRTĮ NUMATOMŲ RENGTI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil.

Nr.

Dokumento pavadinimas

Planavimo tikslas

(uždaviniai)

Dokumento rengimo terminas

Planavimo organizatorius

Dokumento rengimas finansuojamas

Už dokumento rengimą atsakingi padaliniai ir tarnautojai

1

2

3

4

5

6

7

1.

Teritorijos, esančios tarp Jazminų, Aukštakalnio, Santaikos, Kepyklos, Topolių, Naujosios gatvių, detalusis planas

 

Suformuoti žemės sklypus viešosioms erdvėms, nuosavybės teisėms į žemę atkurti, inžinerinei infrastruktūrai, komerciniams bei visuomeniniams pastatams, daugiabučių gyv. namų eksploatacijai ir nustatyti tvarkymo bei naudojimo režimą.

 

 2010 m. III -2011 m. IV ketvirtis

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius

Alytaus miesto savivaldybės lėšomis

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas savivaldybės vyr. architektas Mindaugas Matažinskas

 

 

2.

 

 

 

Teritorijos, esančios tarp Jūratės, Stoties, Girakalnio gatvių, detalusis planas

Suformuoti žemės sklypus ind. gyv. namų statybai (perduodant neatlygintinai nuosavybėn piliečiams pagal eilę), inžinerinei infrastruktūrai, viešosioms erdvėms, komerciniams bei visuomeniniams pastatams ir nustatyti tvarkymo bei naudojimo režimą

 

 2010 m. III -2011 m. IV ketvirtis

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius

Alytaus miesto savivaldybės lėšomis

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas savivaldybės vyr. architektas Mindaugas Matažinskas

 

 

 

3.

Putinų kvartalo bei Panemunės kvartalo dalies detalusis planas

Suformuoti žemės sklypus daugiabučių gyv. namų eksploatacijai, inžinerinei infrastruktūrai, viešosioms erdvėms ir nustatyti tvarkymo bei naudojimo režimą

 

 2010 m. III -2011 m IV ketvirtis

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius

Alytaus miesto savivaldybės lėšomis

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas savivaldybės vyr. architektas Mindaugas Matažinskas

4.

Alytaus miesto centrinės dalies detalusis planas

Suformuoti žemės sklypus inžinerinei infrastruktūrai, viešosioms erdvėms, daugiabučių gyv. namų eksploatacijai ir nustatyti tvarkymo bei naudojimo režimą

 

 2010 m. III -2011 m. IV ketvirtis

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius

Alytaus miesto savivaldybės lėšomis

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas savivaldybės vyr. architektas Mindaugas Matažinskas

5.

Žemės sklypų ribų formavimo inžineriniams statiniams (dviračių ir pėsčiųjų takams) Nemuno upės pakrantėse detalusis planas

 

 

 

 

Suformuoti žemės sklypus dviračių ir pėsčiųjų takams

 2010 m. III -2011 m. IV ketvirtis

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius

Alytaus miesto savivaldybės lėšomis

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas savivaldybės vyr. architektas Mindaugas Matažinskas

______________

 

 

Į pradžią