Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2019-02-28
Priėmimo data iki: 2019-02-28
Padalinys: Taryba
Rasta dokumentų: 31 Rodyti po:
1. DĖL UAB „LUXE POOLS“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
2. DĖL UAB „GLASS LT“ ATLEIDIMO NUO 2018 M. NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
3. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRAMONĖS G. 9, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
4. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILTIES G. 28A, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
5. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VINGIO G. 15A, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VIDZGIRIO FILIALO PERKĖLIMO
7. DĖL V. VASILIAUSKO IĮ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO SUMAŽINIMO
8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-22 SPRENDIMO NR. T-29 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS“ PAKEITIMO
9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-06-28 SPRENDIMO NR. T-190 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO“ PAKEITIMO
10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-09-27 SPRENDIMO NR. T-271 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS“ PAKEITIMO
11. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „JUICE&WATER GROUP“ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIES PRIEŠ TERMINĄ NUTRAUKIMO
12. DĖL ĮMONIŲ SKOLŲ UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMĄ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO
13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002-04-25 SPRENDIMO NR. 49 „DĖL PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ SISTEMOS IR ĮRENGINIŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
14. DĖL PRITARIMO TARPTAUTINIO BAKALAUREATO PROGRAMOS DIEGIMUI ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOJE
15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-23 SPRENDIMO NR. T-59 „DĖL ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLOS TEIKIAMŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ MĖNESIO MOKESČIO IR KITŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ MĖNESIO MOKESČIO DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
16. DĖL KONKURSŲ ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“, ALYTAUS SENAMIESČIO PRADINĖS, ALYTAUS VIDZGIRIO PAGRINDINĖS, ALYTAUS SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO, ALYTAUS DAILĖS MOKYKLŲ IR ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIŲ PAREIGOMS EITI PASKELBIMO
17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-03-30 SPRENDIMO NR. T-77 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, FINANSAVIMO IR ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
18. DĖL ELEKTROS ENERGIJOS TARIFO TAIKYMO BĮ ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ PASLAUGŲ GAVĖJAMS
19. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-183 „DĖL NEPANAUDOTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
20. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 55-ASIS POSĖDIS
21. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO
22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO NR. T-212 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
24. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ POREIKIO 2019–2021 M. PROGNOZĖS SUDERINIMO
25. DĖL PRITARIMO BRANGAUS MEDICINOS PRIETAISO ĮSIGIJIMUI
26. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ POREIKIO 2019–2021 M. PROGNOZĖS SUDERINIMO
27. DĖL SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDO SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
28. DĖL FINANSAVIMO TEIKIMO ATVYKSTANTIEMS DIRBTI Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TRŪKSTAMOS SPECIALYBĖS GYDYTOJAMS IR REZIDENTAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
29. DĖL FINANSAVIMO TEIKIMO ATVYKSTANTIEMS DIRBTI Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TRŪKSTAMOS SPECIALYBĖS GYDYTOJAMS IR REZIDENTAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-04-25 SPRENDIMO NR. T-124 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 2018 M. SIEKTINŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ IR VERTINIMO RODIKLIŲ NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO