Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2018-12-20
Priėmimo data iki: 2018-12-20
Padalinys: Taryba
Rasta dokumentų: 57 Rodyti po:
1. MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 53-ASIS POSĖDIS
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 53-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-04-24 SPRENDIMO NR. T-115 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-174 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ“ PAKEITIMO
5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-153 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO
8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTO NUSTATYMO
9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-14 SPRENDIMO NR. T-129 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS“ 2.2.2 PAPUNKČIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTO NUSTATYMO
11. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-11-30 SPRENDIMO NR. T-362 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO“ 2 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS VILIJOS RAMANAUSKIENĖS ATLEIDIMO
13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2 PRIEDAS)
16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (3 PRIEDAS)
17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (4 PRIEDAS)
18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (5 PRIEDAS)
19. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (6 PRIEDAS)
20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (7 PRIEDAS)
21. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (8 PRIEDAS)
22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (9 PRIEDAS)
23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (10 PRIEDAS)
24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
26. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (4 PRIEDAS)
27. DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS
28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-251 „DĖL ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR LEIDINIŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MĖNESINIŲ BILIETŲ KAINŲ NUSTATYMO
30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
31. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURUI
32. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DAUGŲ G. 5A, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS
33. DĖL 2015-01-07 SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. SR-2 PRATĘSIMO
34. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-06-28 SPRENDIMO NR. T-195 „DĖL SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBAI PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS“ PAKEITIMO
35. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBAI
36. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO
37. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
38. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠŲ NEFORMALIAJAM VAIKŲ ŠVIETIMUI 2019 M. DYDŽIO VIENAM MOKINIUI UGDYTI PER MĖNESĮ NUSTATYMO
39. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO
40. DĖL PRITARIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS DIDŽIAUSIAM LEISTINAM PAREIGYBIŲ SKAIČIUI
41. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-08-28 SPRENDIMO NR. T-189 „DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
42. DĖL PRIEMOKOS SKYRIMO
43. DĖL PRITARIMO ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS NACIONALINIO EGZAMINŲ CENTRO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI
44. DĖL PRITARIMO ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS NACIONALINIO EGZAMINŲ CENTRO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI (PRIEDAS)
45. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO 2019–2020 MOKSLO METAIS NUSTATYMO
46. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIENKARTINĖS PARAMOS GIMUS VAIKUI SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
47. DĖL ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ PAVADINIMO PAKEITIMO, ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
48. DĖL PROJEKTO „ALYTUS – LIETUVOS KULTŪROS SOSTINĖ 2022. KURIANTYS TILTUS“ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO
49. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SUDARYMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
50. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-04-27 SPRENDIMO NR. T-149 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS IR JOS 2017 M. PRIEMONIŲ FINANSAVIMO PLANO SUDARYMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

PirmasAnkstesnysis12KitasPaskutinis