Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2018-10-25
Priėmimo data iki: 2018-10-25
Padalinys: Taryba
Rasta dokumentų: 26 Rodyti po:
1. MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 51-ASIS POSĖDIS
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 51-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-04-19 SPRENDIMO NR. T-89 „DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-12-07 SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
5. DĖL ATSTOVAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIMUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
6. DĖL V. VASILIAUSKO IĮ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO
7. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI
8. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS
9. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS LOPŠELIUI-DARŽELIUI „GIRINUKAS“
10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS KAUNO TAIKOMOSIOS DAILĖS MOKYKLAI
11. DĖL 2013-11-14 SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. SR-1096 PRATĘSIMO
12. DĖL 2013-11-14 SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. SR-1101 PRATĘSIMO
13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „JUICE & WATER GROUP“ INVESTICIJŲ SUTARTIES PRIEŠ TERMINĄ NUTRAUKIMO
14. DĖL UAB „SAUKESTA“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
15. DĖL IŠSTOJIMO IŠ DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ
16. DĖL PRITARIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS 2018 M. SPALIO 4 D. MEMORANDUMUI DĖL BENDRADARBIAVIMO SIEKIANT DIDINTI SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMĄ
17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-09-28 SPRENDIMO NR. T-320 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJUOJAMO 14–29 METŲ JAUNIMO ATRANKOS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-06-28 SPRENDIMO NR. T-212 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
19. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-181 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO KOMISIJOS “ PAKEITIMO
20. DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTO NUSTATYMO
21. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-33 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ DYDŽIO 2018 M. SPALIO–GRUODŽIO MĖN. VIENAM NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOJE DALYVAUJANČIAM MOKINIUI UGDYTI PER MĖNESĮ NUSTATYMO
23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2 PRIEDAS)
26. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (3 PRIEDAS)