Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2018-09-27
Priėmimo data iki: 2018-09-27
Padalinys: Taryba
Rasta dokumentų: 50 Rodyti po:
1. MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 49-ASIS POSĖDIS
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (PRIEDAS)
8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-04-24 SPRENDIMO NR. T-115 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO
9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-27 SPRENDIMO NR. T-225 „DĖL NAUJOS SUDĖTIES ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
10. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMU NR. T-38 PATVIRTINTŲ RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ TOBULINIMO DARBO GRUPĖS IŠVADOMS
11. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PARDAVIMO
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-09-24 SPRENDIMO NR. T-272 „DĖL VAŽIAVIMO NUOLAIDOS SPALIO 1 DIENĄ TAIKYMO TVARKOS APRAŠO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
13. DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
14. DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO-Gervių g.
15. DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO-Kurpių g.
16. DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO-Miškininkų g.
17. DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO-Seinų g.
18. DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO-Serbentų g.
19. DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO-Nedzingės g.
20. DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO-Audėjų g.
21. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-06-28 SPRENDIMO NR. T-191 „DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO“ PRIEDO PAKEITIMO-Raižių g.
22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-06-28 SPRENDIMO NR. T-191 „DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO“ PRIEDO PAKEITIMO
23. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS
24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-159 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-08-25 SPRENDIMO NR. T-248 „DĖL LEIDIMO DONATUI VASILIAUSKUI DIRBTI PAPILDOMĄ DARBĄ“ PAKEITIMO
26. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-09-29 SPRENDIMO NR. T-277 „DĖL LEIDIMO REDUI DIRŽIUI DIRBTI PAPILDOMĄ DARBĄ“ PAKEITIMO
27. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-06-28 SPRENDIMO NR. T-207 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPIŲ 2018–2019 M. M. SKAIČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
28. DĖL MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, GRUPIŲ JOSE SKAIČIŲ IR MODELIŲ PATVIRTINIMO
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ PAREIGINIŲ ALGŲ NUSTATYMO
30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-23 SPRENDIMO NR. T-64 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ PAREIGINIŲ ALGŲ NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-12-21 SPRENDIMO NR. T-421 „DĖL ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS NUSTATYMO“ 2 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
32. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-23 SPRENDIMO NR. T-65 „DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS NUSTATYMO“ 2 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
33. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-121 „DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO IR TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO“ 2 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
34. DĖL PRITARIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGINĖS ALGOS NUSTATYMUI
35. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-66 „DĖL PRITARIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGINĖS ALGOS NUSTATYMUI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
36. DĖL PRITARIMO PAPILDOMAM SUSITARIMUI PRIE 2016 M. LIEPOS 13 D. BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES NR. B2-292/SR-1131(10.60) „KURIANT IR ĮVEIKLINANT GAMTOS MOKSLŲ, TECHNOLOGIJŲ, INŽINERIJOS, MATEMATIKOS TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS VEIKLOS ATVIROS PRIEIGOS CENTRĄ ALYTAUS APSKRITIES TERITORIJOJE“
37. DĖL PRITARIMO PAPILDOMAM SUSITARIMUI PRIE 2016 M. LIEPOS 13 D. BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES NR. B2-292/SR-1131(10.60) „KURIANT IR ĮVEIKLINANT GAMTOS MOKSLŲ, TECHNOLOGIJŲ, INŽINERIJOS, MATEMATIKOS TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS VEIKLOS ATVIROS PRIEIGOS CENTRĄ ALYTAUS APSKRITIES TERITORIJOJE“
38. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-21 „DĖL PRITARIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
39. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-05-28 SPRENDIMO NR. T-131 „DĖL MOKESČIO UŽ POPAMOKINĘ MOKINIŲ PRIEŽIŪRĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖSE“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
40. DĖL SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKYMO LĖŠŲ DALIES, TENKANČIOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI, APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
41. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-03-25 SPRENDIMO NR. T-71 „DĖL APMOKĖJIMO UŽ BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMĄ IR VYKDYMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
42. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-03-25 SPRENDIMO NR. T-80 „DĖL APMOKĖJIMO UŽ PROFESINĖS LINKMĖS MODULIŲ VYKDYMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
43. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-05-30 SPRENDIMO NR. T-168 „DĖL PEDAGOGINEI PSICHOLOGINEI PAGALBAI ORGANIZUOTI IR PREVENCINĖMS PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI SKIRTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
44. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-06-29 SPRENDIMO NR. T-241 „DĖL FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
45. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-03-29 SPRENDIMO NR. T-63 „DĖL LĖŠŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ TARIFINIŲ ATLYGIŲ KOEFICIENTŲ SKIRTUMAMS IŠLYGINTI ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ŠIŲ ĮSTAIGŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMUI UŽTIKRINTI, IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO FORMŲ ĮVAIROVĖS ĮGYVENDINIMO PRIEMONEI (PROJEKTUI) SKIRTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
46. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-01-30 SPRENDIMO NR. T-21 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEŠIŲ PROCENTŲ MOKINIO KREPŠELIUI SKIRTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
47. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-02-24 SPRENDIMO NR. T-50 „DĖL MAŽIAU PASIRENKAMŲ UŽSIENIO KALBŲ MOKYMOSI MAŽESNĖSE MOBILIOSE GRUPĖSE NEI TAI NUMATO ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO TVIRTINAMI BENDRIEJI PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ PLANAI FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
48. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-11-30 SPRENDIMO NR. T-398 „DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO, KURIO VIENINTELĖ STEIGĖJA IR SAVININKĖ YRA ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA, VADOVŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS 2017-11-21 PROTOKOLINIO NUTARIMO NR. VAK (JC-1) ALYTAUS JAUNIMO CENTRO DIREKTOREI JŪRATEI TREIGIENEI SUTEIKTI III VADOVŲ KVALIFIKACINĘ KATEGORIJĄ TVIRTINIMO“ 2 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
49. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-09-03 SPRENDIMO NR.T- 250 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TEIKĖJŲ PARENGTŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ VERTINIMO GRUPĖS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
50. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-09-03 SPRENDIMO NR.T- 249 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS