Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2018-04-25
Priėmimo data iki: 2018-04-25
Padalinys: Taryba
Rasta dokumentų: 49 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 43-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
3. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2017 METŲ VEIKLOS, STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2020 METŲ VIZIJOS IR PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO RODIKLIŲ VERTINIMO, 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METAIS ATASKAITOMS IR FINANSINIŲ BEI IŽDO ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO
4. 1 PRIEDAS
5. 2 PRIEDAS
6. 3 PRIEDAS
7. 4 PRIEDAS
8. 5 PRIEDAS
9. 3 PRIEDO LENTELĖS
10. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DZŪKIJOS VANDENYS“ 2017 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI
11. DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
12. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
15. DĖL PRITARIMO ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINASINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
16. DĖL PRITARIMO ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINASINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
17. DĖL PRITARIMO ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
18. DĖL PRITARIMO ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
19. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO IR JO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
20. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO IR JO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
21. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
22. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
23. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
24. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ VADOVO 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-184 „DĖL ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
26. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ ATASKAITAI
27. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ ATASKAITAI (1 PRIEDAS)
28. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ ATASKAITAI (2 PRIEDAS)
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 2018 M. SIEKTINŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ IR VERTINIMO RODIKLIŲ NUSTATYMO
30. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VINGIO G. 15 A, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ALYTAUS JAUNIMO CENTRUI
31. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DAUGŲ G. 7, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS
32. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VIEŠOSIOMS ĮSTAIGOMS
33. DĖL 2019 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ ALYTAUS MIESTE NUSTATYMO
34. DĖL 2013-04-26 SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. SR-455 PRATĘSIMO
35. DĖL PRITARIMO NEKENKSMINGŲ APLINKAI VIEŠOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO ALYTAUS MIESTE PROJEKTUI
36. DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
37. DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
38. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-08-30 SPRENDIMO NR. T-192 „DĖL ALYTAUS MIESTO IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO TAISYKLIŲ IR VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
39. DĖL ALYTAUS MIESTE GALIOJANČIŲ SPECIALIŲJŲ PLANŲ INTEGRAVIMO Į ALYTAUS MIESTO BENDRĄJĮ PLANĄ (TPD REG. NR. T00079462)
40. DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ
41. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-344 „DĖL ALYTAUS MIESTO GATVIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
42. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO NR. T-215 „DĖL ALYTAUS MIESTO KULTŪROS IR MENO TARYBOS SUDĖTIES TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
43. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-29 SPRENDIMO NR. T-152 „DĖL KANDIDATŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PREMIJĄ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
44. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-199 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
45. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-121 „DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO IR TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO“ PAKEITIMO
46. DĖL ŽALOS ATLYGINIMO
47. DĖL PRITARIMO BRANGIOS MEDICININĖS DIAGNOSTINĖS ĮRANGOS ĮSIGIJIMUI
48. DĖL TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ IŠNUOMOJIMO
49. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮPAREIGOJIMO