Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2018-03-29
Priėmimo data iki: 2018-03-29
Padalinys: Taryba
Rasta dokumentų: 46 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-157 "DĖL NAUJOS REDAKCIJOS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO
2. DĖL ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. T-212 "DĖL ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
3. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO IR JO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
4. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO IR JO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO-1 PRIEDAS-Finansinių ataskaitų rinkinys
5. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO IR JO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO-2 PRIEDAS-Vadovo ir įstaigos veiklos ataskaita
6. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
7. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO-PRIEDAS-Ataskaitos
8. DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
9. DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO-1 PRIEDAS-Finansinių ataskaitų rinkinys
10. DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO-2 PRIEDAS-Vadovo ir įstaigos veiklos ataskaita
11. DĖL BRANDUOLINIO MAGNETINIO REZONANSO TOMOGRAFO APARATO
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-11-24 SPRENDIMO NR.T-315 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ UŽ NUOPELNUS IR JŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
13. DĖL ALYTAUS MIESTĄ REPREZENTUOJANČIO ŽENKLO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-14 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
15. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, SAVIVALDYBEI PAVALDŽIŲ IR JOS VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VIEŠŲJŲ JURIDINIŲ ASMENŲ 2017 METŲ FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITAI
16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR. T-150 "DĖL NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTAUS MIESTO TERITORIJOJE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-03-06 SPRENDIMO NR. T-42 "DĖL ATSTOVAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 "DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO
19. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PARDAVIMO
20. DĖL BENDRATURČIO SUTIKIMO
21. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARČIŲ PRATĘSIMO
22. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRUI
23. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRUI-PRIEDAS-Turto sąrašas
24. DĖL PATALPŲ DAUGŲ G. 7, ALYTUJE, PERĖMIMO IR PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS
25. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
26. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR ŠIUO METU ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, PARDAVIMO VIEŠAJAME PREKIŲ AUKCIONE
27. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-05-25 SPRENDIMO NR. T-204 "DĖL EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
29. DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS UAB "RAINESA" NEIŠDAVIMO
30. DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS UAB "MINOLA" NEIŠDAVIMO
31. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR AB "KAUNO GRŪDAI" INVESTICIJŲ SUTARČIAI
32. DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 7, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO
33. DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 7, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO-1 PRIEDAS-Sutarties projektas
34. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS
35. DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO IR ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI SUTARTĮ
36. DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS IR PAVEDIMO ATLIKTI PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS
37. DĖL PRITARIMO INOVATYVIOS PATIRTIES PERĖMIMO SIEKIANT PAGERINTI UGDYMO KOKYBĘ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE PROJEKTUI
38. DĖL PRITARIMO ALYTAUS JAUNIMO CENTRO 2018-2020-ŲJŲ METŲ STRATEGINIAM PLANUI
39. DĖL PRITARIMO ALYTAUS JAUNIMO CENTRO 2018-2020-ŲJŲ METŲ STRATEGINIAM PLANUI-PRIEDAS
40. DĖL ALYTAUS DAILIŲJŲ AMATŲ MOKYKLOS UGDYMO APLINKOS KŪRIMO 2018 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO-PRIEDAS
41. DĖL ALYTAUS DAILIŲJŲ AMATŲ MOKYKLOS UGDYMO APLINKOS KŪRIMO 2018 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
42. DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠE NENUMATYTŲ ATVEJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
43. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-33 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
44. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-23 SPRENDIMO NR. T-65 "DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŠALTINĖLIS" DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS NUSTATYMO" PAKEITIMO
45. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-12-21 SPRENDIMO NR. T-421 "DĖL ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS NUSTATYMO" PAKEITIMO
46. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-183 "DĖL NEPANAUDOTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO