Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2017-08-24
Priėmimo data iki: 2017-08-24
Padalinys: Taryba
Rasta dokumentų: 34 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 33-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-333 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
3. DĖL TRANZITINIO SUNKIASVORIO TRANSPORTO EISMO RIBOJIMO
4. DĖL PRITARIMO ONKOLOGINIŲ LIGŲ ANKSTYVOS DIAGNOSTIKOS GERINIMO VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖJE PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI
5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-251 "DĖL ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR LEIDINIŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
6. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS (LIETUVOS RESPUBLIKA) IR KREMENČUKO MIESTO (UKRAINA) BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI IR ĮGALIOJIMO JĄ PASIRAŠYTI
7. DĖL PAVEDIMO ATLIKTI STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS
8. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS
9. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO 2016 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
10. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO 2016 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO-PRIEDAS
11. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, UNIKALUS NR. 4400-4622-7116, ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
12. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, UNIKALUS NR. 4400-4667-9929, ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
13. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ
14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINEI
15. DĖL PRITARIMO PERDUOTI TURTĄ PANAUDOS PAGRINDAIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINEI
16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-05-25 SPRENDIMO NR. T-198 "DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO" PAKEITIMO
17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-27 SPRENDIMO NR. T-245 "DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
18. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
19. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-09-29 SPRENDIMO NR. T-234 „DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ BENDRABUČIUOSE NUOMOS TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO
20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-351 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO
21. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 "DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO
22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-11-29 SPRENDIMO NR. T-278 "DĖL DARBUOTOJŲ, KURIEMS GALI BŪTI SUTEIKTOS TARNYBINĖS GYVENAMOSIOS PATALPOS, KATEGORIJŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
23. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-05-25 SPRENDIMO NR. T-204 "DĖL EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
24. DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-04-27 SPRENDIMO NR. T-177 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO NUSTATYMO" PAKEITIMO
26. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-06-27 SPRENDIMO NR. T-176 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
27. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO NR.T-210 "DĖL ŠEIMOS TARYBOS SUDĖTIES TVIRTINIMO" PAKEITIMO
28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ DARBO LAIKO SUDERINIMO
29. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS "54+" PROJEKTE
30. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS "54+" PROJEKTE-PRIEDAS
31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJUOJAMO 14-29 METŲ JAUNIMO ATRANKOS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
32. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-342 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJUOJAMŲ STUDENTŲ IR MOKINIŲ ATRANKOS KONKURSO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
33. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-03-28 SPRENDIMO NR. T-56 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
34. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, UNIKALUS NR. 4400-4701-0575, ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN