Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2016-12-22
Priėmimo data iki: 2016-12-22
Padalinys: Taryba
Rasta dokumentų: 30 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 25-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-333 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMU NR. T-333 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO" PATVIRTINTO REGLAMENTO 247 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS HERBO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-09-25 SPRENDIMO NR. T-184 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS HERBO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VĖLIAVOS NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VĖLIAVOS NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO-PRIEDAS
8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-01-31 SPRENDIMO NR. T-23 "DĖL ALYTAUS MIESTO VĖLIAVOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-10-08 SPRENDIMO NR. T-207 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS TVIRTINIMO" PAKEITIMO
10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-02-11 SPRENDIMO NR. T-35 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
11. DĖL PRITARIMO KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO PRIESTATO PROJEKTUI
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-178 "DĖL ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO 2013-2020 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO
13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-09-24 SPRENDIMO NR. T-270 "DĖL APLEISTŲ IR NEPRIŽIŪRIMŲ NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ, KURIEMS 2016 M. TAIKOMAS 3,0 PROCENTŲ MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS MONITORINGO 2017-2022 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO
15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS MONITORINGO 2017-2022 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO-PRIEDAS
16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-21 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 METŲ PRIEMONIŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO
17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ "ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA"
18. DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
19. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINEI
21. DĖL PAVEDIMO PARDUOTI ILGALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ, PRIPAŽINTĄ NEREIKALINGU
22. DĖL PRITARIMO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES ATNAUJINIMUI
23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-11-27 SPRENDIMO NR. T-317 "DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VINGIO G. 15A, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS" PAKEITIMO
24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ "DZŪKIJOS AERODROMAS"
25. "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-237 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO"
26. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-302 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ SAUGAUS EISMO KLASĖS MOKYMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
27. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-76 "DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO" PAKEITIMO
28. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI TEIKĖJŲ, FINANSUOJAMŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, VEIKLOS IŠORINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
29. DĖL I. JAUNEIKIENĖS PASKYRIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS
30. DĖL PRITARIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMUI IR TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTO NUSTATYMUI