Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2016-11-24
Priėmimo data iki: 2016-11-24
Padalinys: Taryba
Rasta dokumentų: 34 Rodyti po:
1. MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 24-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 24-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-04-24 SPRENDIMO NR. T-115 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO" PAKEITIMO
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-03-27 SPRENDIMO NR. T-97 "DĖL ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO
5. DĖL ĮPAREIGOJIMO KOREGUOTI ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIUS
6. DĖL PRITARIMO ALYTAUS AERODROMO PLĖTROS PROJEKTO RENGIMUI IR JO PRIPAŽINIMO STRATEGIŠKAI REIKŠMINGU
7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-298 "DĖL ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DIENOS MAITINIMO VIENAM GLOBOTINIUI (RŪPINAMAM) NORMOS, FINANSINIŲ NORMATYVŲ PATALYNEI IR APRANGAI TVIRTINIMO" PAKEITIMO
8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-165 "DĖL NEAPMOKESTINAMO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO, VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMŲ ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIU ŽEMĖS SKLYPŲ" PAPILDYMO
9. DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO
10. DĖL ALYTAUS APSKRITIES FUTBOLO FEDERACIJOS ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
11. DĖL PRITARIMO LATVIJOS, LIETUVOS IR BALTARUSIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS PROJEKTAMS
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-02-11 SPRENDIMO NR. T-35 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ UŽ NUOPELNUS IR JŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-04-26 SPRENDIMO NR. T-78 "DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR ĮKAINIŲ SĄRAŠŲ TVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-02-24 SPRENDIMO NR. T-40 "DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VALDYMO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-09-24 SPRENDIMO NR. T-270 "DĖL APLEISTŲ IR NEPRIŽIŪRIMŲ NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ, KURIEMS 2016 M. TAIKOMAS 3,0 PROC. MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
17. DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE VYKSTANČIŲ RENGINIŲ METU IŠDAVIMĄ
18. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO
19. DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS RINKOS KAINOMIS
20. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRISKYRIMO TARNYBINĖMS
21. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-27 SPRENDIMO NR. T-247 "DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DAUGŲ G. 5A, ALYTUJE, PANAUDOS" PAKEITIMO
22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 "DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO
23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-351 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO
24. DĖL V. V. IĮ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO
25. DĖL UAB "LAUKGUSTA" ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
26. DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO TEIKIAMŲ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PASLAUGŲ IR KAINŲ UŽ NUSTATYTĄ SAVAITINIŲ KONTAKTINIŲ VALANDŲ SKAIČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
27. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-244 "DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO TEIKIAMŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ MĖNESIO MOKESČIŲ IR DARBO SU MOKINIAIS VALANDŲ SKAIČIAUS GRUPĖJE NUSTATYMO" 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-322 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-244 PRIEDO - ALYTAUS JAUNIMO CENTRO TEIKIAMŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ MĖNESIO MOKESČIŲ SĄRAŠO DALINIO PAKEITIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-337 "DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, FINANSAVIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO
31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-323 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PARAIŠKŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI ATRANKOS IR VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
32. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO
33. DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO "GIRINUKAS" DIREKTORIAUS SKYRIMO IR TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTO NUSTATYMO
34. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-03-30 SPRENDIMO NR. T-69 "DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ" PAPILDYMO