Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2016-08-25
Priėmimo data iki: 2016-08-25
Padalinys: Taryba
Rasta dokumentų: 42 Rodyti po:
1. MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 21-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 21-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-04-24 SPRENDIMO NR. T-115 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO" PAKEITIMO
4. DĖL UAB "DZŪKIJOS VANDENYS" GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BEI ATSISKAITOMŲJŲ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMO PASLAUGOS BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO
5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-05-31 SPRENDIMO NR. T-106 "DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "DZŪKIJOS VANDENYS" GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
6. DĖL PRITARIMO PROJEKTO "AMBULATORINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS KONSULTACIJŲ POLIKLINIKOJE" VYKDYMUI
7. DĖL ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO 2013-2020 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ADMINISTRATORIAUS
8. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO AGENTŪROS LIKVIDAVIMO IR LIKVIDATORIAUS PASKYRIMO
9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-28 SPRENDIMO NR. T-16 "DĖL ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO 2013-2020 M. PROGRAMOS TVIRTINIMO" PAKEITIMO
10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-44 "DĖL SPECIALIŲJŲ LEIDIMŲ STATYTI TRANSPORTO PRIEMONES KELIO ŽENKLO Nr. 531 "REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA" GALIOJIMO ZONOJE IŠDAVIMO, ŠIO ŽENKLO ĮRENGIMO IR PAŠALINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
11. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-5 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016-2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-5 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016-2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (PRIEDAS)
13. DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS
14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-02-11 SPRENDIMO NR. T-35 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
15. DĖL PAVEDIMO ATLIKTI STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS
16. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO
17. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO
18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO NR. T-221 "DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO" PAKEITIMO
19. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRUI
20. DĖL VERSLO SKATINIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR KOMISIJOS SUDARYMO
21. DĖL ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS SUTARTIES SU UAB "ULTRA AROMA" NUTRAUKIMO
22. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIES SU UAB "SAUKESTA" NUTRAUKIMO
23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-03-03 SPRENDIMO NR. T-37 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS IR JOS SĄMATOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
24. DĖL PAVEDIMO STEIGTI TIESIOGIAI STEBIMO TRUMPO GYDYMO KURSO PASLAUGŲ TEIKIMO KABINETĄ VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOJE IR JO FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO
25. DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS BRANGIŲ MEDICINOS PRIETAISŲ ĮSIGIJIMUI
26. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DARBO UŽMOKESČIO IR MEDIKAMENTŲ IŠLAIDŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO
27. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO NR. T-209 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS TVIRTINIMO" PAKEITIMO
28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMO IR ATRANKOS KONKURSO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-03-27 SPRENDIMO Nr. T-90 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS PRIORITETINIŲ SPORTO ŠAKŲ DIDELIO SPORTINIO MEISTRIŠKUMO KLUBŲ VEIKLOS DALINIO FINANSAVIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-02-13 SPRENDIMO NR.T-43 "DĖL ASMENINĖS HIGIENOS PASLAUGOS ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-29 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ 2016 M. PROGRAMOS TVIRTINIMO" PAKEITIMO
32. DĖL ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ DAUGŲ G. 7 DALIES PATALPŲ REKONSTRUKCIJOS
33. DĖL NARIŲ PASKYRIMO Į VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBĄ
34. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-159 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO
35. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-77 "DĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
36. DĖL ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS FUTBOLO AIKŠTELĖS IR VIDAUS PATALPŲ REKONSTRAVIMO
37. DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO DIREKTORIAUS SKYRIMO IR TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTO NUSTATYMO
38. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR. T-172 "DĖL ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO IR TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTO NUSTATYMO" PAKEITIMO
39. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-03-03 SPRENDIMO NR. T-54"DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMO KOEFICIENTŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO
40. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-76 "DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO" PRIEDO PAKEITIMO
41. DĖL LEIDIMO DONATUI VASILIAUSKUI DIRBTI PAPILDOMĄ DARBĄ
42. DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU A. LUKŠIENE