Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2016-06-16
Priėmimo data iki: 2016-06-16
Padalinys: Taryba
Rasta dokumentų: 50 Rodyti po:
1. MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 20-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 20-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMO NR. T-177-A "DĖL ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO
4. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO 2016 M. VEIKLOS PLANUI
5. DĖL PRITARIMO STEIGTI VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ ALYTAUS HOSPISĄ
6. DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMOSE UŽDAROSIOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE, SAVIVALDYBĖS ĮMONĖSE, VIEŠOSIOSE IR BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
7. DĖL PRITARIMO BUVUSIOS PRAMONINĖS TERITORIJOS PRAMONĖS G. 1, ALYTUJE, PRITAIKYMO VERSLO VYSTYMUI IR PLĖTRAI PROJEKTUI
8. DĖL PRITARIMO UŽTERŠTOS NAFTOS BAZĖS TERITORIJOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE, SANTAIKOS G., SUTVARKYMO PROJEKTUI
9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-5 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016-2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-5 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016-2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
11. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-5 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016-2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (2 PRIEDAS)
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-5 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016-2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (3 PRIEDAS)
13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-02-11 SPRENDIMO NR. T-35 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
14. DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
15. DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO - PRIEDAS
16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2016-2018 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO
17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2016-2018 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO - 1 PRIEDAS
18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2016-2018 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO - 2 PRIEDAS
19. DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS
20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR. T-154 "DĖL ALYTAUS DAILIŲJŲ AMATŲ MOKYKLOS, S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 27, PASTATO REKONSTRUKCIJOS" PAKEITIMO
21. DĖL ALYTAUS MIESTO TEATRO PASTATO ATRINKIMO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROJEKTUI
22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-284 "DĖL ALYTAUS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO" (ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR.T-156 REDAKCIJA) PAKEITIMO
23. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
24. DĖL PRITARIMO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ KALNIŠKĖS G. 3-176 IR VILTIES G. 32-100, ALYTUJE, PASKIRTIES PAKEITIMUI
25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-11-27 SPRENDIMO NR. T-317 "DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VINGIO G. 15A, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS" PAKEITIMO
26. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ "ALYTAUS PARKAI"
27. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB "SAUKESTA" INVESTICIJŲ SUTARČIAI
28. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB "SAUKESTA" INVESTICIJŲ SUTARČIAI - PRIEDAS
29. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB "LONEVA" INVESTICIJŲ SUTARČIAI
30. DĖL VALSTYBĖS TURTO, KURIUO NAUDOJOSI ALYTAUS VIDZGIRIO PAGRINDINĖ MOKYKLA, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
31. DĖL VALSTYBĖS TURTO, KURIUO NAUDOJOSI ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJA, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
32. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS
33. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIES SU UAB "ULTRA AROMA" NUTRAUKIMO
34. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ARTOJŲ G. 31, SAVIVALDYBĖS VALDOMO NUOSAVYBĖS TEISE, ŽEMĖS SKLYPO ARTOJŲ G. 33, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE, ESANČIŲ ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO
35. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ARTOJŲ G. 31, SAVIVALDYBĖS VALDOMO NUOSAVYBĖS TEISE, ŽEMĖS SKLYPO ARTOJŲ G. 33, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE, ESANČIŲ ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO - 2 PRIEDAS
36. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ARTOJŲ G. 31, SAVIVALDYBĖS VALDOMO NUOSAVYBĖS TEISE, ŽEMĖS SKLYPO ARTOJŲ G. 33, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE, ESANČIŲ ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO - 3 PRIEDAS
37. DĖL ALYTAUS MIESTO ARCHITEKTŲ TARYBOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
38. DĖL ALYTAUS MIESTO ARCHITEKTŲ TARYBOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO - PRIEDAS
39. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS "54+" PROJEKTE
40. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS "54+" PROJEKTE - PRIEDAS
41. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI BENDRUOMENIŲ INICIATYVŲ KONKURSE "MES - BENDRUOMENĖ"
42. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-03-30 SPRENDIMO NR. T-80 "DĖL ALYTAUS LIKIŠKĖLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS SKYRIMO IR TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTO NUSTATYMO" PAKEITIMO
43. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI KURIANT IR ĮVEIKLINANT GAMTOS MOKSLŲ, TECHNOLOGIJŲ, INŽINERIJOS, MATEMATIKOS TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS VEIKLOS ATVIROS PRIEIGOS CENTRĄ ALYTAUS APSKRITIES TERITORIJOJE
44. DĖL PRITARIMO MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO, ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJOS SUTARČIAI DĖL ALYTAUS EKONOMIKOS IR VERSLO AKADEMIJOS ĮSTEIGIMO IR BENDRADARBIAVIMO
45. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-76 "DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO" PAKEITIMO
46. DĖL ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJOS TERITORIJOS PRIE PAMINKLO MOKYTOJUI KAZIUI KLIMAVIČIUI IR GIMNAZIJOS ATMINIMO AKMENS REKONSTRAVIMO TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO
47. DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU V. BIGAILA
48. DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU Z. KUNIGONIU
49. DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 12, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO
50. DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 12, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO- 1 PRIEDAS