Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2015-11-19
Priėmimo data iki: 2015-11-19
Rasta dokumentų: 39 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2. DĖL VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS NORMATYVŲ DARBO UŽMOKESČIUI IR MEDIKAMENTAMS NUSTATYMO
3. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DZŪKIJOS VANDENYS“ 2015–2018 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
4. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DZŪKIJOS VANDENYS“ 2015–2018 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
5. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS CENTRO VIDAUS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
6. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS CENTRO ĮSTATŲ TVIRTINIMO
7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO
8. DĖL DALYVAVIMO ASOCIACIJOS ALYTAUS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖJE
9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-27 SPRENDIMO NR. T-225 2 PUNKTO PAKEITIMO
10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-10-30 SPRENDIMO NR. T-302 „DĖL 2015 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO“ PAKEITIMO
11. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO NR. T-212 1 PUNKTU PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO 6 PUNKTO PAPILDYMO
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
13. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI
14. DĖL PRITARIMO ALYTAUS PATAISOS NAMŲ IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI
15. DĖL PRITARIMO ALYTAUS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJUOJAMŲ STUDENTŲ IR MOKINIŲ ATRANKOS KONKURSO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
17. DĖL PRITARIMO INVESTICINIAM SOCIALINIO BŪSTO PLĖTROS ALYTAUS MIESTE PROJEKTUI
18. DĖL ALYTAUS MIESTO GATVIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
19. DĖL UAB „AKMĖ“ NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ LENGVATOS SUTEIKIMO
20. DĖL UAB „METKONAS“ NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ LENGVATOS SUTEIKIMO
21. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS
22. DĖL AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS DIDŽIOSIOS DAILIDĖS SKLYPE ŠALIA DAUGŲ GATVĖS
23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-09-24 SPRENDIMU NR. T-270 PATVIRTINTO APLEISTŲ IR NEPRIŽIŪRIMŲ NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ, KURIEMS 2016 M. TAIKOMAS 3,0 PROCENTŲ MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO IŠTAISYMO IR PAPILDYMO
24. DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO Į SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGAS
25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO
26. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO
27. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-03-08 SPRENDIMO NR. T-41 „DĖL VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS“ 1 PRIEDO PAKEITIMO
28. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS
29. DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ NUSTATYMO 2016 M.
30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-04-25 SPRENDIMO NR. T-117 „DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LICENCIJŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-02-26 SPRENDIMO NR. T-32 2 PUNKTU PATVIRTINTOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2015 METŲ SĄMATOS PAKEITIMO
32. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI
33. DĖL PRITARIMO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES ATNAUJINIMUI
34. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VINGIO G. 15A, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS
35. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-03-27 SPRENDIMO NR. T-95 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO OPTIMIZAVIMO KRITERIJŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
36. DĖL S. KASPARAVIČIENĖS PASKYRIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS LIKIŠKĖLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS
37. DĖL PATALPŲ NUMERIŲ PANAIKINIMO, PAKEITIMO IR SUTEIKIMO
38. DĖL SAUGAUS EISMO KOMISIJOS SUDARYMO
39. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-10-30 ĮSAKYMO NR. DV-882 1.5 PUNKTO DALINIO PAKEITIMO