Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2015-09-24
Priėmimo data iki: 2015-09-24
Padalinys: Taryba
Rasta dokumentų: 38 Rodyti po:
1. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,ALYTAUS PARKAI“ ĮSTATŲ TVIRTINIMO
2. DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ALYTAUS TELEKINO ĮSTATŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
3. DĖL ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
4. DĖL ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ MAITINIMO IŠLAIDŲ NORMATYVO TVIRTINIMO
5. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO
6. DĖL SUTIKIMO STATYTI SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS ELEKTRINĘ IR JĄ EKSPLOATUOTI ANT ULONŲ G. 24 PASTATO
7. DĖL PRITARIMO UAB „LITESKO“ FILIALO „ALYTAUS ENERGIJA“ 2016 M. INVESTICIJŲ Į ALYTAUS MIESTO ŠILUMOS ŪKĮ PLANUI
8. Sprendimo priedas-DĖL PRITARIMO UAB „LITESKO“ FILIALO „ALYTAUS ENERGIJA“ 2016 M. INVESTICIJŲ Į ALYTAUS MIESTO ŠILUMOS ŪKĮ PLANUI
9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS NARIŲ SKYRIMO
11. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR JOS REGULIAVIMO SRITIES ĮSTAIGŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
13. DĖL 2015 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-02-27 SPRENDIMO NR. T-41 „DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS, MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE IR PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAPILDYMO
16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-02-13 SPRENDIMO NR. T-42 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO PASLAUGOS TEIKIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAPILDYMO
17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-06-26 SPRENDIMO NR. T-174 „DĖL TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ JAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAPILDYMO
18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO NR. T-212 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAPILDYMO
19. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-09-19 SPRENDIMO NR. T-219 „DĖL LAIDOJIMO PAŠALPOS IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAPILDYMO
20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-14 SPRENDIMO NR. T-137 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS SUSKIRSTYMO Į SENIŪNAITIJAS PAGAL GYVENAMĄSIAS TERITORIJAS“ 1.1.6 PUNKTO PAKEITIMO
21. DĖL APLEISTŲ IR NEPRIŽIŪRIMŲ NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ, KURIEMS 2016 M. TAIKOMAS 3,0 PROCENTŲ MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO TVIRTINIMO
22. DĖL DOMANTONIŲ, NAUJAKURIŲ, VĖJO, EŽERĖLIO IR AUŠRINĖS GATVIŲ ALYTUJE
23. DĖL VAŽIAVIMO NUOLAIDOS SPALIO 1 DIENĄ TAIKYMO TVARKOS APRAŠO
24. DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
25. DĖL LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
26. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VINGIO G. 15A, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS
27. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
28. DĖL SUTIKIMO ĮSIRENGTI PATALPAS
29. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ PRAPLĖTIMUI
30. DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO
31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-27 SPRENDIMO NR. T-239 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMO NR. T-100 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO
32. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ 2015–2016 M. M. GRUPIŲ SKAIČIAUS TVIRTINIMO
33. DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ VEIKLOS MODELIŲ TVIRTINIMO
34. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-172 „DĖL PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPIŲ SKAIČIAUS“ PRIEDO PAKEITIMO
35. DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO PEDAGOGŲ DARBO LAIKO TRUKMĖS SUDERINIMO
36. DĖL METŲ MOKYTOJO PREMIJOS KANDIDATŲ ATRANKOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE KOMISIJOS SUDARYMO
37. DĖL LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTO
38. DĖL ALYTAUS PILIAKALNIO PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO IR TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTO NUSTATYMO