Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2015-06-16
Priėmimo data iki: 2015-06-16
Padalinys: Taryba
Rasta dokumentų: 26 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO
4. DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO TARYBĄ
5. DĖL ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO 2013–2020 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
7. Sprendimo priedas-DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
8. DĖL ALYTAUS NAKVYNĖS NAMUOSE APGYVENDINTŲ ASMENŲ MOKESČIO UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS DYDŽIO NUSTATYMO
9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO KOMISIJOS
10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS TARYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
11. DĖL NEPANAUDOTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
12. DĖL ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
13. DĖL ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS TVIRTINIMO
14. DĖL PRITARIMO UAB "LITESKO" FILIALO "ALYTAUS ENERGIJA" 2014 M. INVESTICIJŲ KIEKIO IR PASKIRTIES ATASKAITAI
15. Sprendimo priedas-DĖL PRITARIMO UAB "LITESKO" FILIALO "ALYTAUS ENERGIJA" 2014 M. INVESTICIJŲ KIEKIO IR PASKIRTIES ATASKAITAI
16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO
17. DĖL 2015 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-11-29 SPRENDIMO NR. T-265 "DĖL ALYTAUS REGIONINIO CENTRO KOMPLEKSINĖS PLĖTROS 2008-2013 METŲ INVESTICINĖS PROGRAMOS VALDYMO GRUPĖS SUDARYMO" 1 PUNKTO PAKEITIMO
19. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIES SU UAB „EDU“ NUTRAUKIMO
20. DĖL ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS SUTARTIES SU UAB „SALDIS“ NUTRAUKIMO
21. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ NUOMOS SĄLYGŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
22. DĖL DALIES NEGYVENAMOSIOS PATALPOS ROTUŠĖS A. 4, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
23. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ ROTUŠĖS A. 2, ALYTUJE, PANAUDOS
24. DĖL A. SVINKŪNO PASKYRIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS
25. DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
26. DĖL SUTIKIMO ĮRENGTI SAULĖS ŠVIESOS ELEKTRINĘ ANT ALYTAUS „SAKALĖLIO“ PRADINĖS MOKYKLOS PASTATO STOGO